32.553

EU-voorstel: Wijziging verordening voedseldistributie aan de meest behoeftigenIn dit kamerstukdossier treft u de relevante kamerstukken behorend bij de behandeling van het voorstel voor een gewijzigde verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de verordeningen (EG) nr. 120/2005 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad, wat de verstrekking van levensmiddelen aan de meest behoeftigen betreft.

Zie voor meer informatie ook Edossier E080128


Kerngegevens

begonnen

16 november 2010

Documenten