33.031

EU-voorstellen inzake het Evaluatie- en toezichtmechanisme Schengen [COM(2011)559] en het Noodmechanisme herinvoering binnengrenstoezicht Schengen [COM(2011)560]In dit dossier treft u kamerstukken die te maken hebben met de behandeling van een Europees voorstel voor een verordening teneinde te voorzien in de tijdelijke herinvoering van grenscontroles aan de binnengrenzen in uitzonderlijke omstandigheden (COM(2011)560) en het voorstel voor een verordening voor de instelling van een evaluatie- en toezichtmechanisme voor de controle van de toepassing van het Schengenacquis.

Zie voor meer informatie ook dossier E110049 op de Europapoort


Kerngegevens

begonnen

27 oktober 2011

schriftelijke voorbereiding


Documenten