Dit dossier bevat officiële parlementaire publicaties inzake de Europese Conventie. Van 28 februari 2002 tot 10 juli 2003 vond de Conventie over de Toekomst van de Europese Unie plaats. Vertegenwoordigers van de Europese (kandidaat-)lidstaten en instellingen hebben van gedachten gewisseld teneinde oplossingen aan te dragen om de slagvaardigheid en dynamiek van de Europese Unie in de toekomst te waarborgen.

Het resultaat van de Conventie, een ontwerp voor een Europese Grondwet, werd tijdens de Europese Raad op 20 juni 2003 in Thessaloniki aangeboden aan de regeringsleiders.


Stand van zaken

De Eerste Kamercommissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties, voor Buitenlandse Zaken en de Bijzondere commissie voor de JBZ-Raad en de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken hebben op 10 juni 2003 een gezamenlijk notaoverleg en een openbaar mondeling overleg gevoerd met de minister-president en de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over dit ontwerp. Tijdens dit overleg zijn door leden van de Tweede Kamer moties ingediend die op 17 juni 2003 ook zijn ingediend door leden van de Eerste Kamer. Toen is er tevens gestemd over de moties. Op 24 juni 2003 en op 1 juli 2003 hebben ook nog stemmingen over moties plaatsgevonden.

Naar aanleiding van de Motie-Van de Beeten c.s. (EK 28.473, 158g) en de gelijkluidende Tweede Kamermotie-Van Dijke c.s. (28.473 nr. 13) is de Gemengde Commissie Toepassing Subsidiariteit ingesteld op 18 november 2003.


Kerngegevens

begonnen

27 juni 2002

titel

Europese Conventie

schriftelijke voorbereiding


Documenten