32.317

JBZ-RaadDit dossier bevat diverse documenten met betrekking tot de informatievoorziening ten behoeve van de (voorbereiding) van de JBZ-Raad na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon.


Stand van zaken

De commissies I&A/JBZ en J&V bespraken de geannoteerde agenda voor de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2019 in Luxemburg (EK, KI met bijlage) op 1 oktober 2019 en besloten op 15 oktober 2019 inbreng voor schriftelijk overleg te leveren.

Op 24 juli 2019 reageerde de Europese Commissie per brief (EK, KD) op de vragen van de commissies over het Achtste voortgangsverslag over de totstandbrenging van een echte en doeltreffende Veiligheidsunie van 29 mei 2019 (EK, KA). De commissies I&A/JBZ-Raad en J&V bespraken de brief op 10 september 2019 en besloten in nader schriftelijk overleg te treden met de Europese Commissie. Inbreng ten behoeve van een tweede nader politiek dialoog met de Europese Commissie werd op 1 oktober 2019 door de PVV-fractie geleverd. Na het rondsturen van de conceptbrief heeft ook de FVD-fractie nog vragen gesteld. De brief zal spoedig naar de Europese Commissie worden verstuurd.

Op 23 september 2019 reageerde de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid per brief (EK, KH) op de vragen van de commissie I&A/JBZ-Raad van 16 april 2019 over het verslag van de JBZ-Raad van 7 en 8 maart 2019. Deze brief is op 1 oktober 2019 voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

titel

JBZ-Raad

Documenten

Filter op:
     
Filter op:
     

Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1001-1047] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-150] [151-200] [201-250] [251-300] ... [1001-1047] documenten