34.718

Voorstel voor een groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de Europese UnieIn dit kamerstukdossier treft u publicaties aangaande het voorstel voor een groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de Europese Unie, gestart door het parlement van Portugal.


Kerngegevens

begonnen

12 mei 2017

titel

Voorstel voor een groene kaart inzake belastingheffing en financiële transparantie in de Europese Unie

Documenten