Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 29 oktober 2013
1.
Plenaire L COSAC, 27-29 oktober 2013 in Vilnius

De commissievoorzitter doet mondeling verslag van de L COSAC-bijeenkomst. Van de zijde van de Eerste Kamer is wederom naar voren gebracht dat de conclusions-contributions niet bindend zijn voor parlementen en individuele parlementariërs. De commissievoorzitter verwacht dit punt op afzienbare termijn ook te kunnen bespreken met haar collega van de Tweede Kamercommissie EUZA.

Naar aanleiding van de mondelinge terugkoppeling uit de COSAC-bijeenkomst spreekt de commissie over de relatie tussen de EU en Rusland en over het Oostelijk Partnerschap. De commissie wenst in januari 2014 een mondeling overleg te voeren met de minister van Buitenlandse Zaken over deze onderwerpen. Zij wenst daarbij de commissie BDO te betrekken en verzoekt de staf een dossier samen te stellen en de mogelijkheden voor een overleg in kaart te brengen.

De relatie EU-Rusland en het Oostelijk Partnerschap kunnen vervolgens als onderwerpen worden meegenomen bij het jaarlijkse werkbezoek aan Brussel. Als een van de onderwerpen van de jaarlijkse Algemene Europese Beschouwingen (AEB) kan het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de EU worden geagendeerd.

2.
Kabinetsreactie op de motie-De Vries c.s. (33551, B)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden in afwachting van een aparte brief van de bewindslieden van Financiën in reactie op de motie.

3.
E130049 (prioritair dossier)

Commissiemededeling: Uitbreidingsstrategie en voornaamste uitdagingen 2013-2014

De commissie besluit de mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Planning prioritaire selectie uit Werkprogramma 2014 Europese Commissie (E130050)

De commissie stemt ermee in dat de door de staf opgestelde planning ter vaststelling wordt doorgeleid naar het College van Senioren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman