Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 29 oktober 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- Planning prioritaire selectie uit Werkprogramma 2014 Europese Commissie (E130050)

De commissie stemt ermee in dat de door de staf opgestelde planning ter vaststelling wordt doorgeleid naar het College van Senioren.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman