Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 oktober 2013
1.
33581

Implementatie Richtlijn over personen die internationale bescherming genieten

De fractie van GroenLinks (Strik) heeft inbreng geleverd voor het voorlopig verslag. De proef wordt aan de commissie voorgelegd, zodat fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.

Ambtelijk wordt nagegaan of er commentaar van de commissie Meijers over het betreffende onderwerp beschikbaar is.

2.
32317

JBZ-Raad

De fractie van GroenLinks (Strik) wenst schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2013 over de onderwerpen Syrië en Lampedusa. De conceptbrief wordt aan de commissie voorgelegd, opdat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren