Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 29 oktober 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
32317

JBZ-Raad

De fractie van GroenLinks (Strik) wenst schriftelijk overleg met de regering naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2013 over de onderwerpen Syrië en Lampedusa. De conceptbrief wordt aan de commissie voorgelegd, opdat andere fracties zich desgewenst kunnen aansluiten.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren