Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 oktober 2013
1.
E120003 + E120004

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris V&J d.d. 23 oktober 2013, inzake het derde kwartaaloverzicht EU-regelgeving gegevensbescherming, wensen de commissies I&A/JBZ en V&J nader te informeren naar de voortgang van het proces en verdere afhandeling ten aanzien van het richtlijn- en verordeningsvoorstel.

Ten aanzien van de conceptbrief inzake de bescherming van persoonsgegevens in verband met de voorgestelde EU-regelgeving gegevensbescherming en de PRISM zaak wensen de fracties van CDA, SP, D66 en GroenLinks zich aan te sluiten bij de conceptbrief. De brief wordt vervolgens vastgesteld.

De commissies verzoeken ambtelijk aan te dringen op een spoedige beantwoording van de commissiebrief van 15 oktober 2013 inzake NSA, privacy en (economische) spionage.

2.
Mededelingen en informatie

De staf heeft de commissies I&A/JBZ en V&J geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de gelekaartprocedure bij het verordeningsvoorstel tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie (E130041). De commissies besluiten een inbrengvergadering voor schriftelijk overleg inzake het Europees OM op te schorten in afwachting van de heroverweging van de Europese commissie naar aanleiding van de gelekaartprocedure. De inbrengdatum voor schriftelijk overleg inzake Eurojust (E130040) wordt verplaatst naar 12 november 2013.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren