Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 29 oktober 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
E120003 + E120004

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

Naar aanleiding van de brief van de staatssecretaris V&J d.d. 23 oktober 2013, inzake het derde kwartaaloverzicht EU-regelgeving gegevensbescherming, wensen de commissies I&A/JBZ en V&J nader te informeren naar de voortgang van het proces en verdere afhandeling ten aanzien van het richtlijn- en verordeningsvoorstel.

Ten aanzien van de conceptbrief inzake de bescherming van persoonsgegevens in verband met de voorgestelde EU-regelgeving gegevensbescherming en de PRISM zaak wensen de fracties van CDA, SP, D66 en GroenLinks zich aan te sluiten bij de conceptbrief. De brief wordt vervolgens vastgesteld.

De commissies verzoeken ambtelijk aan te dringen op een spoedige beantwoording van de commissiebrief van 15 oktober 2013 inzake NSA, privacy en (economische) spionage.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren