Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 12 november 2013
1.
Brief van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 30 oktober jl. inzake beantwoording van vragen over de 11e termijn van het EOF

De commissie besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.

2.
Wenselijkheid en noodzaak van een begrotingsdebat op 10 december 2013

De fractie van de ChristenUnie (Kuiper) geeft aan de begroting van Defensie (33750 X) te willen behandelen. Na behandeling in de Tweede Kamer zal het wetsvoorstel voor procedure worden geagendeerd.

3.
Mededelingen en informatie

- De commissie geeft aan graag met de minister van Buitenlandse Zaken in mondeling overleg te treden over zijn brief inzake nucleaire ontwapening en non-proliferatie, mede in voorbereiding op de Nuclear Security Summit op 24 en 25 maart in Den Haag.
- De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake het internationaal strafhof in de eerstvolgende vergadering te agenderen.
- De commissie besluit de artikel 100-brief inzake MINUSMA tijdens de eerstvolgende vergadering opnieuw te agenderen, waarbij de staf wordt verzocht om de bestaande notitie over de behandeling van artikel 100-brieven bij te voegen en om na te gaan wat de exacte planning is van de behandeling in de Tweede Kamer.
- De commissie verzoekt de staf te bezien hoe samen met de Tweede Kamer vervolg kan worden gegeven aan de door beide Kamers georganiseerde dag voor Veteranen van 8 en 9 november jl.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz