Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 12 november 2013
1.
Motie De Vries c.s. (33551, C)

De commissie besluit de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 6 november 2013 (33551, G) voor kennisgeving aan te nemen en deze door te geleiden naar de commissie SZW.

2.
Werkbezoek Voorzitter Europees Parlement aan Den Haag 2 december 2013

De commissie bespreekt het werkbezoek van de Voorzitter van het Europees Parlement, de heer Schulz, aan Den Haag op 2 december 2013. Per e-mail zal worden geïnventariseerd welke leden zullen deelnemen aan het gesprek en de werklunch.

3.
Mededelingen en informatie

De staf deelt mee dat de brief van de Algemene Rekenkamer over Europees economisch bestuur, naar aanleiding van het informatieverzoek van de Eerste Kamer van 9 juli 2013, naar verwachting op 26 november 2013 zal worden aangeboden aan de Eerste Kamer.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman