Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 november 2013
1.
E130040

Voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

De fractie van de VVD levert aanvullende inbreng voor de brief inzake Eurojust gericht aan de Europese Commissie. De brief aan de Europese Commissie wordt aangevuld met de inbreng van de VVD-fractie en ter kennisgeving aan de leden rondgestuurd. De commissie - met uitzondering van de fractie van de PVV- stemt in met een commissiebrief inzake Eurojust gericht aan de regering.

2.
Rondvraag

Het gesprek met de commissie Meijers kan plaatsvinden op 21 januari 2014, i.p.v. op 14 januari 2014. Mevrouw Strik vraagt het niet gelijktijdig met het mondelinge overleg met de minister van Buitenlandse Zaken te plannen.

De voorzitter meldt dat het voor maandag 18 november 2013 voorziene debat over wetsvoorstel 33192 - gebruik biometrische kenmerken in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling - op die datum gehandhaafd blijft nu gebleken is dat uitwijken naar de datum van 2 december bij twee woordvoerders op bezwaren stuit.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren