Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 12 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
E130040

Voorstel voor een verordening betreffende het EU-Agentschap voor justitiële samenwerking in strafzaken (Eurojust)

De fractie van de VVD levert aanvullende inbreng voor de brief inzake Eurojust gericht aan de Europese Commissie. De brief aan de Europese Commissie wordt aangevuld met de inbreng van de VVD-fractie en ter kennisgeving aan de leden rondgestuurd. De commissie - met uitzondering van de fractie van de PVV- stemt in met een commissiebrief inzake Eurojust gericht aan de regering.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren