Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 november 2013
1.
E120003 en E120004

De commissie bespreekt de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de minister van Economische Zaken en de minister van Veiligheid en Justitie, d.d. 15 november 2013, inzake NSA, privacy en (economische) spionage. Zij duidt in haar midden enkele leden aan (Witteveen (PvdA), Duthler (VVD), Franken (CDA), Gerkens (SP) en Strik (GL)) die, mede met het oog op het eventueel organiseren van een expert meeting, een gezamenlijk voorstel zullen doen voor het scherpstellen van de onderwerpen en vragen die naar aanleiding van de brief en van recente nieuwe feiten nadere toelichting vergen. De commissie bespreekt over twee weken mede op basis van het voorstel welke vervolgstappen zij wenst te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren