Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 19 november 2013
1.
E130002 t/m E130008 - Vierde Spoorwegpakket: Quick scan impactanalyse (33546, F) en brief Europese Commissie (33546, E)

De commissie besluit de bespreking van de Quick scan impact analyse en de brief van de Europese Commissie van 31 juli 2013 aan te houden tot de commissievergadering van 3 december 2013.

2.
E130018

Groenboek: een EU-beleidskader op het gebied van klimaatverandering en energiebeleid voor 2030

De commissie besluit op 26 november 2013 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg met de regering.

3.
Rijksstructuurvisie bereikbaarheid regio Rotterdam en nieuwe westelijke oeververbinding (32598)

Brief van de minister van I&M van 5 november 2013 (Kamerstukken I/II 32598, A/20)

De commissie besluit de bespreking van de structuurvisie aan te houden tot de commissievergadering op 26 november 2013.

4.
Geactualiseerde planning voorbereiding behandeling Omgevingswet

De commissie neemt kennis van en stemt in met een geactualiseerd ambtelijk voorstel inzake de voorbereiding van de behandeling van de aangekondigde Omgevingswet.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer