Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 19 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Staat van de Europese Unie 2013 (33.551)

-
Motie-De Vries c.s. (33551, C) over de sociale gevolgen van werkloosheid in de Europese Unie

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 6 november 2013 (33551, G)

De commissie besluit schriftelijk te reageren op de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 6 november 2013. Inbreng voor de conceptbrief wordt, uiterlijk 29 november 2013, 12.00 uur, geleverd door het lid De Vries (PvdA), teneinde de conceptbrief op 3 december 2013 ter vaststelling te kunnen agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren