Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 19 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130034 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad

-
E130034

EU voorstel: richtlijn betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad COM(2013)42

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan en verzoekt de staf de brief aan de voorzitter van de Europese Commissie van 18 juni 2013 in afschrift te sturen naar de rapporteur van het Europees Parlement.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren