Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie stelt voor de volgende dossiers als prioritair te selecteren:
- Follow-up voor het ontwikkelingskader na 2015;
- Maritieme veiligheidsstrategie van de EU.


De griffier van de commissie,
Christward Gradenwitz