Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie Financiën bespreekt het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2014 en besluit de volgende voorstellen op haar beleidsterrein als prioritair te selecteren:
- kader voor crisisbeheer en sanering van andere financiële instellingen dan banken;
- naar een definitief BTW-stelsel.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren