Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie I&A/JBZ bespreekt het Werkprogramma van de Europese Commissie voor 2014 en besluit de volgende voorstellen op haar beleidsterrein als prioritair te selecteren:
- Bestrijding van geweldadig extremisme
- Toekomstige prioriteiten op het gebied van justitie en binnenlandse zaken
- De hervorming van OLAF


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren