Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie wenst de aangekondigde mededeling over de rechtsstaat in de Europese Unie als prioritair te selecteren. Verder heeft de commissie I&A/JBZ de hervorming van OLAF als prioritair geselecteerd. Het staat de leden vrij op het moment van publicatie van de aangekondigde voorstellen alsnog voor te stellen deze in behandeling te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren