Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 26 november 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie constateert dat het Werkprogramma 2014 geen voorstellen bevat op het terrein van VWS.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer