Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 december 2013
1.
Geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 5-6 december 2013

JBZ-Raad

Naar aanleiding van de bespreking van de brief van de bewindslieden van Veiligheid en Justitie van 27 november 2013 inzake de aanbieding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raadsvergadering van 5-6 december 2013, verzoekt de commissie de staf om ambtelijk de reactie op de brief van de commissie d.d. 12 november 2013 met vragen naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2013 te rappelleren. De commissie besluit de brief verder voor kennisgeving aan te nemen.

2.
E130047

Voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat de definitie van drug betreft

De leden van de fracties van de VVD, PvdA en GroenLinks geven aan inbreng voor schriftelijk overleg met de regering te hebben bij het voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Kaderbesluit 2004/757/JBZ van de Raad betreffende de vaststelling van minimumvoorschriften met betrekking tot de bestanddelen van strafbare feiten en straffen op het gebied van de illegale drugshandel, wat de definitie van drug betreft. De leden van de fractie van de SP hebben inbreng geleverd voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie. De nog te leveren inbreng wordt uiterlijk woensdag 4 december 2013 bij de staf ingediend.

3.
Brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 26 november 2013 inzake cyberbeveiliging

Gezamenlijke mededeling over de strategie inzake cyberbeveiliging van de Europese Unie: een open, veilige en beveiligde cyberspace; Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie besluit de brief van de minister van Veiligheid en Justitie d.d. 26 november 2013 inzake cyberbeveiliging voor kennisgeving aan te nemen.

4.
Mededelingen en informatie

De commissie brengt ten aanzien van wetsvoorstel 33699 blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren