Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 december 2013
1.
E120003 en E120004

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

De commissie besluit de bespreking van de brief van 27 november 2013 van de staatssecretaris van V&J inzake gegevensbescherming aan te houden tot de commissievergadering op 10 december 2013.

2.
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissie heeft de brief van de Europese Commissie inzake de reactie op de subsidiariteitsbezwaren van de nationale parlementen besproken. Naar aanleiding van deze reactie en het verordeningsvoorstel tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie leveren de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks - uiterlijk vrijdag 6 december 2013 - inbreng voor schriftelijk overleg met de regering. Daarnaast zal de commissie de regering vragen te reageren op de brief van de Europese Commissie in reactie op de gele kaart, mede door toedoen van (een meerderheid van) de Eerste en Tweede Kamer.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren