Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 3 december 2013
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130050 - Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

- E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie draagt het initiatief 'Pakket arbeidsmobiliteit' (nr. 8) en het initiatief 'Mededeling over het scheppen van banen in de groene economie' (nr. 9) voor als prioritaire voorstellen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren