Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 10 december 2013
1.
Toezicht kinderopvang

brief minister van SZW van 1 december 2013 over nieuw toezicht voor de kinderopvang (33538, H en bijlage)

De commissie neemt de brief voor kennisgeving aan.

2.
E130054

Commissiemededeling: Vrij verkeer van personen; vijf acties die gunstig zijn voor burgers, groei en werkgelegenheid in de EU

De commissie neemt het voorstel voor kennisgeving aan.

NB: Na afloop van de vergadering heeft de fractie van GroenLinks kenbaar gemaakt vragen te willen stellen over deze mededeling.

3.
Mededelingen en informatie

De commissie bespreekt de brief van 9 december 2013 met het overzicht van wetsvoorstellen die voor 19 maart 2014 door de Eerste Kamer behandeld moeten worden. De commissie stelt voor - door tussenkomst van het College van Senioren - een brief te sturen waarin de gebruikelijke deadline wordt meegedeeld. De commissie merkt op dat de lijst van wetsvoorstellen op SZW-terrein ambitieus is en de behandeltijd krap.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren