Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 17 december 2013
1.
E130050

Werkprogramma 2014 van de Europese Commissie

De commissie stemt in met doorgeleiding van de cumulatieve lijst van commissieprioriteiten naar de plenaire vergadering, zodat deze kan worden vastgesteld als werkprogramma van de Eerste Kamer.

2.
Motie De Vries c.s. (33551, B)

Motie-De Vries (PvdA) c.s. over een geloofwaardige Europese aanpak van belastingfraude; Staat van de Europese Unie 2013

De commissie besluit de vaste commissie voor Financiën te verzoeken de brief van de staatssecretaris van Financiën d.d. 10 december 2013 (33551, H) in reactie op de motie De Vries c.s. (33551, B) te betrekken bij het debat over internationaal fiscaal verdragsbeleid en belastingheffing internationale ondernemingen dat is voorzien voor dinsdag 21 januari 2014.

3.
Ambassadeursconferentie 16 januari 2014

De leden Th. de Graaf (D66), Van der Linden (CDA), Martens (CDA) en De Vries (PvdA) geven aan deel te zullen nemen aan de Ambassadeursbijeenkomst 2014.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman