Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

-
E130019

Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

De commissie besluit de brief van de minister van V&J d.d. 20 december 2013 inzake de Europolverordening voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren