Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO) van 14 januari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130002 - Commissiemededeling: "het vierde spoorwegpakket - voltooiing van de Europese spoorwegruimte ter bevordering van het concurrentievermogen en de groei in Europa"

-
E130002 t/m E130008 - Vierde Spoorwegpakket: Quick scan impactanalyse (33546, F) en brief Europese Commissie (33546, E)

De commissie neemt de brief van de Europese Commissie van 31 juli 2013 met de reactie op het door de Eerste Kamer gemaakte subsidiariteitsbezwaar (33546, E) en de brief van de staatssecretaris van I&M van 11 november 2013 inzake de nationale impactanalyse van het Vierde Spoorwegpakket (33546, F en bijlage) voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer