Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Veiligheid en Justitie (V&J) van 28 januari 2014
1.
32015 en 33061

Verbetering kinderbeschermingsmaatregelen; Herziening kinderbeschermingsmaatregelen

Inbreng voor het (tweede) nader voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van SP (Quik-Schuijt) en GroenLinks (De Boer).

2.
33352

Verbetering aanpak fraude met identiteitsbewijzen

De commissie besluit op 11 februari 2014 inbreng te leveren voor het nader voorlopig verslag.

3.
32842

Strafbaarstelling voorbereiding illegale hennepteelt

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 1 april 2014.

4.
32398

Wet forensische zorg

De commissie brengt eindverslag uit en stelt voor het wetsvoorstel plenair te behandelen op 1 april 2014.

5.
33.605 VI

Jaarverslag en slotwet Veiligheid en Justitie 2012

De commissie brengt eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.

6.
E130055

Voorstel voor een richtlijn inzake de versterking van bepaalde aspecten van het vermoeden van onschuld en van het recht om in strafprocedures bij het proces aanwezig te zijn

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de conceptrichtlijn wordt geleverd door de fractie van de SP (Quik-Schuijt). De fracties van CDA en VVD maken kenbaar zich te kunnen scharen achter de kabinetsinzet.

7.
E130056

Voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering over de conceptrichtlijn wordt geleverd door de fractie van de SP (Quik-Schuijt). De fracties van CDA en VVD maken kenbaar zich te kunnen scharen achter de kabinetsinzet.

8.
E130057

Voorstel voor een richtlijn betreffende voorlopige rechtsbijstand voor verdachten en beklaagden wie de vrijheid is ontnomen en rechtsbijstand in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel

De commissie besluit op dit moment, in afwachting van het algemeen overleg dat in de Tweede Kamer gepland staat, niet in schriftelijk overleg te treden met de regering en/of de Europese Commissie naar aanleiding van (het BNC-fiche bij) de conceptrichtlijn.

9.
Mededelingen en informatie

De voorzitter attendeert de leden op de uitnodiging voor een interparlementaire conferentie georganiseerd door het Europees Parlement op woensdag 5 maart 2014 over geweld tegen vrouwen. Na inventarisatie blijkt geen van de leden beschikbaar.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren