Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 11 februari 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130033 - Verslag EU-burgerschap 2013: EU-burgers; jullie rechten, jullie toekomst

-
E130033

Verslag EU-burgerschap 2013: EU-burgers; jullie rechten, jullie toekomst

De commissie stelt vast dat zeer laat antwoord is ontvangen op de aan de Europese Commissie gestelde vragen en besluit de brief voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman