Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 8 april 2014
1.
T01857

Brede kabinetsvisie op identiteitsfraude (33.192)

De commissie neemt de brief van de minister van V&J inzake de Rijksbrede aanpak van fraude, d.d. 28 maart 2014, voor kennisgeving aan en besluit de status van de toezegging met nummer T01857 op voldaan te zetten.

2.
E130019

Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

De commissie besluit de brief van de Europese Commissie inzake Europol, d.d. 1 april 2014, voor kennisgeving aan te nemen.

3.
E140014

Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

De commissie besluit het verordeningsvoorstel opnieuw te agenderen na de ontvangst van het BNC-fiche. De leden van de fracties van de SP en GroenLinks geven alvast aan inbreng te willen leveren na ontvangst van het BNC-fiche.

4.
E140015

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum

De commissie besluit het verordeningsvoorstel opnieuw te agenderen na de ontvangst van het BNC-fiche. De leden van de fracties van de SP en GroenLinks geven alvast aan inbreng te willen leveren na ontvangst van het BNC-fiche.

5.
Rondvraag

De leden van de fractie van de SP hebben op 1 april 2014 aangegeven in nader schriftelijk overleg te willen treden in reactie op de brief van de Europese Commissie d.d. 25 maart 2014 over psychoactieve stoffen (E130047). Het lid Gerkens (SP) meldt bij de rondvraag dat de inbreng van de fractie van de SP aan de regering zal worden gericht. De inbreng zal voorafgaand aan de vergadering van 15 april 2014 worden aangeleverd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren