Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 6 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
E120003 en E120004

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

De commissies bespreken de voortgangsrapportage van de regering d.d. 22 april 2014 inzake de onderhandelingen van het Europese gegevensbeschermingspakket en betrekken daarbij de brief van het College Bescherming Persoonsgegevens van 18 april 2014. Zij besluiten een brief te richten aan de staatssecretaris van V&J.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren