Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140011 - Commissiemededeling Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

- E140011

Commissiemededeling Tussenopname van de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei

De commissie bespreekt de conceptbrief met vragen van de fractie van de SP aan de Europese Commissie inzake de Mededeling Tussenopname van de Europa 2020-strategie. Fracties wordt de gelegenheid geboden zich tot uiterlijk donderdagmiddag 15 mei 2014 bij deze vragen aan te sluiten.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman