Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 27 mei 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140017 - Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

- E140017

Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

De commissie besluit op 10 juni 2014 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer