Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 3 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E130019 - Voorstel voor een verordening betreffende het Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking en opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Europol) en tot intrekking van Besluiten 2009/371/JBZ en 2005/681/JBZ

-
32317

JBZ-Raad

De commissie neemt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 5-6 juni 2014, aangeboden door de bewindsleiden van V&J bij brief van 28 mei 2014, voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren