Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 3 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
E130041

Voorstel voor een verordening tot instelling van het Europees Openbaar Ministerie

De commissies bespreken de brief van de minister van V&J d.d. 28 mei 2014 inzake het Voorstel van het Griekse Voorzitterschap over de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie en de geannoteerde agenda van de JBZ-raad van 5-6 juni 2014 voor wat betreft het Europees Openbaar Ministerie. Zij besluiten naar aanleiding van het verslag van de JBZ-Raad het dossier opnieuw te agenderen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren