Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 10 juni 2014
1.
32317, DS

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 mei 2014 inzake Verblijfsregelingen Syrische vluchtelingen

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van V&J d.d. 27 mei 2014 inzake Verblijfsregelingen Syrische vluchtelingen voor kennisgeving aan te nemen.

2.
E140014 en E140015

Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een rondreisvisum; Voorstel voor een herschikking van de verordening betreffende de visumcode van de Unie

De commissie besluit de inbrengvergadering aan te houden tot 24 juni 2014.

3.
Interparlementaire conferenties in het kader van het Nederlandse Voorzitterschap EU 2016

De commissie bespreekt de mogelijkheid om tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap in 2016 een interparlementaire conferentie te organiseren. De commissie I&A/JBZ kan zich vinden in de aangedragen suggesties voor thema's vanuit de commissie V&J (Softdrugsbeleid en Cybercrime/ Cyberintelligence en privacy). Vanuit de commissie I&A/JBZ wordt door de fractie van GroenLinks eveneens als mogelijk thema een midterm review van het JBZ-programma 2015-2020 aangedragen.
De commissie stemt ermee in dat op 24 juni 2014, 16.15-16.45 uur, een gezamenlijke commissievergadering zal plaatsvinden van de Eerste Kamercommissies I&A/JBZ, V&J en BZK/AZ met de Tweede Kamercommissies V&J en BiZa, waarin de suggesties voor thema's zullen worden besproken.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren