Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 10 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140017 - Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

- E140017

Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt - uiterlijk donderdag 12 juni 2014 - geleverd door de fracties van PvdA (Ter Horst) en CDA (Martens/Flierman). De conceptbrief wordt 17 juni 2014 ter vaststelling geagendeerd.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer