Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 24 juni 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E140017 - Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

- E140017

Commissiemededeling met betrekking tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige gezondheidssystemen

De commissie stelt de gewijzigde brief vast.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer