Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 juli 2014
1.
T01512

Toezegging AMvB-procedure voor regeling inzake strafonderbreking bij illegale vreemdelingen (32.319)

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2014 voor kennisgeving aan en besluit toezegging T01512 als voldaan aan te merken.

2.
32317

JBZ-Raad

De commissie neemt de brief van de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2014 inzake de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 8-9 juli 2014 voor kennisgeving aan.

3.
31145, Z

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Maatregelen naar aanleiding van arrest HvJEU van 8 april 2014 in zaken C-293/12 en C-594/12; Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens

De commissie besluit de bespreking van de brief van de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 24 juni 2014 inzake maatregelen naar aanleiding van het HvJEU-arrest van 8 april 2014 in de zaken C-293/12 en C-594/12 aan te houden tot 8 juli 2014.

4.
E130011

Voorstel voor een richtlijn betreffende maatregelen die een hoog gemeenschappelijk niveau van netwerk- en informatieveiligheid waarborgen in de EU

De commissie neemt de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 20 juni 2014 over de stand van zaken van de onderhandelingen over de richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging voor kennisgeving aan.

5.
Rondvraag

Het lid Strik (GroenLinks) meldt dat de commissie EUZA op 1 juli 2014 heeft besloten dat de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 6 juni 2014 over de wijze waarop de EU de naleving van mensenrechten van migranten en vluchtelingen inbrengt in de gesprekken en relaties met buurlanden (33750 V, H) voor inhoudelijke behandeling wordt doorgeleid naar de commissie I&A/JBZ en verzoekt de brief bij een volgende vergadering te agenderen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren