Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 1 juli 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
32317

JBZ-Raad

De commissie neemt de brief van de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2014 inzake de geannoteerde agenda van de informele JBZ-Raad van 8-9 juli 2014 voor kennisgeving aan.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren