Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 9 september 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
E120003 en E120004

Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

De commissies nemen de brief van de staatssecretaris van V&J van 14 juli 2014 inzake stand van zaken onderhandelingen gegevensbeschermingspakket tweede kwartaal 2014 voor kennisgeving aan.

-
Voorbespreking interparlementaire bijeenkomst over het Europees Openbaar Ministerie en gegevensbescherming

De commissies bespreken de interparlementaire bijeenkomst op 17 september 2014 voor en geven de voorzitter van de commissie V&J, die aan deze bijeenkomst zal deelnemen, een aantal aandachtspunten en spreekpunten mee.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren