Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 7 oktober 2014
1.
T01488 en T01489

Toezegging Evaluatie (regering) implementatie Terugkeerrichtlijn (32.420); Toezegging Resultaten onderzoek Europese Commissie over implementatie Terugkeerrichtlijn (32.420)

De commissie bespreekt de brief van de regering d.d. 8 augustus 2014 (32420, I) inzake de kabinetsappreciatie van de rapporten van de Europese Commissie en de WODC over de implementatie van de Terugkeerrichtlijn en besluit dat hiermee aan de toezeggingen T01488 en T01489 is voldaan. De fractie van GroenLinks (lid Strik) geeft aan vragen naar aanleiding van de brief te hebben. De commissie besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering. Een conceptbrief zal worden rondgestuurd aan de commissieleden voor eventuele aansluiting.

2.
32.317

JBZ-Raad

De commissie bespreekt de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad van 9-10 oktober 2014 en de brief van de regering van 7 oktober 2014 met een nadere aanvulling van de geannoteerde agenda. De commissie betrekt hierbij eveneens de brief van de Commissie Meijers van 6 oktober 2014 met een reactie op de geannoteerde agenda. De commissie besluit over de geannoteerde agenda in schriftelijk overleg te treden met regering.

3.
E140021

Voorstel voor een verordening tot wijziging van de OLAF-verordening (EU, Euratom nr. 883/2013) in verband met de aanstelling van een toezichthouder op de procedurele waarborgen

De commissie besluit het voorstel voor een verordening tot wijziging van de OLAF-verordening vooralsnog niet behandeling te nemen.

4.
Brief inzake PACE-rapporten (20.043, AR)

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van V&J van 2 oktober 2014 met een kabinetsappreciatie van de PACE-Rapporten voor kennisgeving aan te nemen. Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van Amnesty International 'Lives adrift: Refugees and migrants in peril in the central Mediterranean' besluit de commissie Amnesty International te verzoeken een briefing over dit rapport te verzorgen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren