Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J) van 7 oktober 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E120003 - Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens

-
Terugkoppeling interparlementaire bijeenkomst over het Europees Openbaar Ministerie en gegevensbescherming, Parijs 17 september 2014

De commissies nemen kennis van hetgeen besproken is en van de gemeenschappelijke verklaringen die zijn aangenomen tijdens de interparlementaire conferentie op 17 september 2014 over het Europees Openbaar Ministerie en over het Europese gegevensbeschermingspakket.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren