Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 18 november 2014
1.
E130015, E130016, E130017

Voorstel voor een verordening tot instelling van een inreis-uitreissysteem (EES) voor de registratie van inreis- en uitreisgegevens van onderdanen van derde landen die de buitengrenzen van de Europese Unie overschrijden; Voorstel voor een verordening tot instelling van een programma voor geregistreerde reizigers; Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2006 in verband met het gebruik van het inreis-uitreissysteem (EES) en het programma voor geregistreerde reizigers (RTP)

De commissie neemt kennis van het verslag van een schriftelijk overleg met de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 18 november 2014 (EK 32317, ED). Zij besluit in schriftelijk overleg te treden met de regering naar aanleiding van hetgeen in de antwoordbrief van de bewindspersonen wordt opgemerkt over de voorstellen inzake Slimme Grenzen.

2.
Inventarisatie themasessie ambassadeursconferentie 29 januari 2015

De commissie doet een voorstel voor een themasessie van de ambassadeursconferentie op 29 januari 2015.

3.
Terugkoppeling conferenties ‘European Borders: Access to protection? Bridges not walls’ en 'Fundamental Rights Conference 2014'

Het lid Strik (GroenLinks) doet mondeling verslag van de beide conferenties die zij heeft bijgewoond.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren