Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 2 december 2014
1.
34000 VI

Begrotingsstaten Veiligheid en Justitie 2015

De commissie brengt, onder voorbehoud dat de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) geen schriftelijke behandeling wenst, eindverslag onder voorbehoud uit en sluit zich aan bij het eerdere voornemen van de commissie V&J om het wetsvoorstel plenair te behandelen op 15/16 december 2014.

2.
32.317

JBZ-Raad

De commissie neemt kennis van de brief van de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 24 november jl. ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad op 4-5 december 2014 (EK 32317, EE). Zij besluit naar aanleiding daarvan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De fractie van GroenLinks (Strik) levert inbreng voor een brief. De conceptbrief wordt per mail aan de leden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren