Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 2 december 2014
Besluitpunten die betrekking hebben op Edossier E110016 - Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht

- 32.317

JBZ-Raad

De commissie neemt kennis van de brief van de bewindspersonen van Veiligheid en Justitie van 24 november jl. ter aanbieding van de geannoteerde agenda van de JBZ-Raad op 4-5 december 2014 (EK 32317, EE). Zij besluit naar aanleiding daarvan in schriftelijk overleg te treden met de regering. De fractie van GroenLinks (Strik) levert inbreng voor een brief. De conceptbrief wordt per mail aan de leden voorgelegd.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren